Fördelar

Vi erbjuder ett CMS med stora möjligheter.

Kontrollstation

Sitemap

Behöver du en sitemap? Hemsidor med djupa länknivåer, brist på interna länkar eller dålig optimering av text leder till dåligt rankade sidor oavsett om du har en webbplatskarta eller inte.

En webbplatskarta inhåller alla länkar som du vill att Google ska indexera, men eftersom Google klarar av att indexera din hemsida utan hjälp av dig eller en webbplatskarta så är den inte alltid nödvändig.

I SEO-världen ges ibland webbplatskartor (sitemaps) mer uppmärksamhet än de förtjänar. Det är viktigt att komma ihåg att en webbplatskarta inte i sig höjer rankingen för en sida. Om du till exempel råkar ta bort en sida som tidigare låg högt i Googles sökresultat, kommer den sannolikt att återvända till toppresultaten efter Googles indexering, förutsatt att du skapar den igen med samma information.

Så precis som i alla andra aspekter av livet handlar det om att hitta en balans. Du kan välja att avstå från att skapa en webbplatskarta om din webbplats är relativt liten (t.ex., företagswebbplatser) och/eller har färre än 500 sidor, eller om det är en SaaS-applikation.

Stora webbplatser kräver sitemap

En webbplats med 100 sidor anses inte vara stor. Även en webbplats med 1000 sidor betraktas fortfarande som relativt liten, och en webbplatskarta är i de flesta fall inte nödvändig. Däremot, när det kommer till större webbplatser, bör du definitivt överväga att använda en webbplatskarta. Om din webbplats har mer än 100 000 sidor, är en webbplatskarta absolut nödvändig.

Åtgärda trasiga länkar

Har du en väldigt stor hemsida finns över tid en tendens att den innehåller trasiga eller felaktiga länkar. Med hjälp av en kombination av sitemap och Google Search Console kan du enkelt hitta och rätta till dessa på din hemsida för att förbättra prestandan. 

Din första hemsida?

Som tidigare nämnt kan Google indexera din webbplats utan att du behöver använda en webbplatskarta. Men om du har en helt ny webbplats kan du påskynda indexeringen genom att använda en sitemap och informera Google om att din webbplats existerar.

Har du råd att göra en korrekt sitemap?

Att skapa en "korrekt" webbplatskarta kan vara en tidskrävande process och ibland kan det bli kostsamt. Varje sida i webbplatskartan bör innehålla information om när den senast ändrades (lastmod), hur ofta den förväntas uppdateras (changefreq) och dess relativa prioritet i förhållande till andra sidor (priority). Det är viktigt att göra webbplatskartan korrekt eftersom det påverkar den mängd tid och resurser som Google tilldelar för att genomsöka din sida varje dag. Googles sökrobotar har en begränsad budget för att indexera innehåll, så om du inte har tid eller resurser att skapa en korrekt webbplatskarta kan det vara bättre att avstå från att använda en..