Fördelar

Vi erbjuder ett CMS med stora möjligheter.

Kontrollstation

Hur funkar Googles ranking?

Det allra bästa rådet och det mest avgörande aspekten av sökoptimering är enkelt och tydligt: skapa relevant och informativt innehåll på varje sida av din webbplats. Allt annat kommer i andra hand.

Google bedömer hur frekvent och på vilka platser på en sida sökord förekommer, vare sig det är i titlar, rubriker eller löpande text. Sökkraften minskar ju längre ner på sidan sökorden finns. Grundregeln är att informationen är relevant när en webbsida innehåller de samma sökord som användaren använder i sin Google-sökning, oavsett om de förekommer i rubriker eller löpande text.

Google föredrar att varje sida är unik och innehåller distinkta "sökfraser". Så när du skriver dina texter är det fördelaktigt att koncentrera dig på att varje enskild sida handlar om ett specifikt ämne.

För att ge ett exempel:Om du har två sidor, där den ena handlar om "Mossa i gräsmatta" och den andra om "Gödsla gräsmatta", skulle man kunna fråga sig om detta representerar ett eller två olika ämnen? Om en användare söker efter "Gräsmatta" är det sannolikt att Google endast presenterar en av sidorna i sökresultaten (oftast längre ner i resultatlistan). Ibland kan det kännas som om du konkurrerar med dina egna sidor, även om det inte alltid är helt sant. Däremot, om användaren söker efter något mer specifikt, som "Mycket mossa i gräsmattan" eller "Hur gödslar jag gräsmattan?", kommer de att hitta rätt sida som motsvarar deras sökning.

Var konsekvent med dina sökord

För att uppnå effektiv sökoptimering är det viktigt att vara konsekvent med dina sökord. Säkerställ att sökordet återkommer på rätt platser, inklusive metatiteln, metabeskrivningen och gärna i den första eller andra rubriken samt i den löpande texten. När du skriver texter bör du fundera över om de endast behandlar ett ämne eller om de innehåller tillräckligt med information för flera olika ämnen. Fråga dig själv om du kan konkurrera med större företag inom den smalare tolkningen av sökordet "gräsmatta". Använd sunt förnuft och skapa informativa och engagerande texter för dina användare, inte enbart för att tilltala Googles sökbots. Genom att göra detta kommer dina sidor troligtvis automatiskt att bli väl sökoptimerade. Undvik överanvändning av sökord, då Google strävar efter att identifiera sidor som ger svar på användarnas frågor och inte enbart innehåller repetitiva ord.

Vid en vanlig Google-sökning finns det tusentals, möjligtvis miljontals webbsidor med potentiellt relevant information. Av den anledningen arbetar Google aktivt med att bedöma webbplatsers användbarhet för användarna för att rangordna dem högt i sökresultaten. Ett flertal faktorer beaktas, inklusive aktualitet, frekvensen av dina söktermer och kvaliteten av användarupplevelsen (inklusive prestanda, tillgänglighet och SEO).

Google premierar användarupplevelsen

Visste du att Google också bedömer din webbplats baserat på användarnas upplevelse? Google utvärderar bland annat ifall din webbplats:

  • Följer de bästa tekniska riktlinjerna för att visas korrekt i alla webbläsare utan felmeddelanden?
  • Är anpassad för alla enheter, inklusive stationära datorer, surfplattor och smartphones?
  • Är tillgänglig för människor med funktionsnedsättningar så att de kan ta del av din information??
  • Har bra prestanda och fungerar även för användare med långsamma internetanslutningar?

Du kan enkelt utvärdera din webbplats med hjälp av Googles verktyg "Lighthouse," som är inbyggt i webbläsaren Chrome och utför alla dessa tester åt dig. Om din webbplats får låga värden i detta verktyg kan det vara ett tecken på att det är dags att göra en uppdatering eller kanske överväga att bygga en modernare webbplats.

När det kommer till ämnet du behandlar, bedömer Google dess trovärdighet och tillförlitlighet genom att leta efter webbplatser som många användare verkar värdera för liknande ämnen. Om andra auktoritativa webbplatser länkar till din sida med relevanta ämnen, är det ett starkt tecken på att din sida erbjuder högkvalitativ information. Därför kan det vara fördelaktigt att arbeta med korslänkar och försöka få andra relevant webbplatser, underleverantörer, sponsorer eller experter inom ämnet att skapa innehåll som länkar till din sida eller produkt.

Det är viktigt att notera att Google automatiskt försöker identifiera och ta bort webbplatser som använder spamtaktik eller bryter mot Googles riktlinjer från sina sökresultat. Därför är det avgörande att undvika överdriven användning av nyckelord och spam-länkar.

När din sökoptimering når en platå och du inte längre kan förbättra din ranking, kan det vara dags att utforska andra kanaler för att öka trafiken till din webbplats. Det kan inkludera annonsering på sociala medier, användning av AdWords eller andra marknadsföringsstrategier.