Fördelar

Vi erbjuder ett CMS med stora möjligheter.

Kontrollstation

Enkelt att tillgänglighetsanpassa din hemsida

Inom den offentliga sektorn är det enligt DOS-lagen nödvändigt att webbplatser och appar är möjliga att uppfatta, hantera, förstå, robusta och tillgängliga för alla, inklusive personer med funktionsnedsättningar. Även om det inte är obligatoriskt för ditt företag är det fortfarande en betydande målgrupp som du riskerar att missa om du inte väljer att göra din webbplats tillgänglig.

Att applicera dessa principer på egen hand kan vara utmanande och kräva specialiserad kompetens inom området. Utöver att säkerställa att webbplatsens tekniska aspekter följer specifika regler, är det även av stor vikt hur informationen presenteras och integreras.

När vi skapar en tillgänglighetsanpassad webbplats säkerställer vi att den följer standarderna EN301549 och WCAG. Dessutom kan vi kontinuerligt bistå dig med att säkerställa att ny och uppdaterad information fortsätter att uppfylla dessa krav.

WCAG Checklista