Fördelar

Se flera fördelar och tips nedan.

Kontrollstation

Tillgänglighet

I offentlig sektor kräver DOS-lagen att webbplatser och appar är möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga, robusta och tillgänglig för alla, inklusive personer med funktionsnedsättning. Även om det inte skulle var obligatoriskt för dig och ditt företag så är det ändå en stor målgrupp som du kan gå misste om, om du inte väljer att tillgänglighetsanpassad din hemsida.

På egen hand är dessa principer inte så lätta att tillämpa utan kan kräva en nichad expertiser inom området. Även om hemsidans teknik måste följa vissa regler så ligger mycket av anvaret också på hur informationen används och läggs in.

När vi levererar en tillgänglighetsanpassad hemsida så ser vi till att den följer standarderna EN301549 och WCAG. Vi kan även kontinuerligt hjälpa dig att se till att uppdaterad och ny information fortsatt följer kraven.

WCAG Checklista